LƯU Ý: XUẤT TRÌNH PHIẾU TẠI QUẦY LỄ TÂN ĐỂ ĐƯỢC HƯỚNG DẪN VÀO GẶP BÁC SĨ VÀ ÁP DỤNG ƯU ĐÃI

  PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NAM HỌC TPHCM

  Địa chỉ: 2N Phạm Hữu Chí, Phường 2, Quận 5, HCM


   LƯU Ý: XUẤT TRÌNH PHIẾU TẠI QUẦY LỄ TÂN ĐỂ ĐƯỢC HƯỚNG DẪN VÀO GẶP BÁC SĨ VÀ ÁP DỤNG ƯU ĐÃI

   PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NAM HỌC TPHCM

   Địa chỉ: 2N Phạm Hữu Chí, Phường 2, Quận 5, HCM


    LƯU Ý: XUẤT TRÌNH PHIẾU TẠI QUẦY LỄ TÂN ĐỂ ĐƯỢC HƯỚNG DẪN VÀO GẶP BÁC SĨ VÀ ÁP DỤNG ƯU ĐÃI

    PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NAM HỌC TPHCM

    Địa chỉ: 2N Phạm Hữu Chí, Phường 2, Quận 5, HCM