LƯU Ý: XUẤT TRÌNH PHIẾU TẠI QUẦY LỄ TÂN ĐỂ ĐƯỢC HƯỚNG DẪN VÀO GẶP BÁC SĨ VÀ ÁP DỤNG ƯU ĐÃI

  PHÒNG KHÁM ĐA KHOA ĐẠI LỘ BÌNH DƯƠNG

  Địa chỉ: 54 Đại lộ Bình Dương, Bình Hòa Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương


   LƯU Ý: XUẤT TRÌNH PHIẾU TẠI QUẦY LỄ TÂN ĐỂ ĐƯỢC HƯỚNG DẪN VÀO GẶP BÁC SĨ VÀ ÁP DỤNG ƯU ĐÃI

   PHÒNG KHÁM ĐA KHOA ĐẠI LỘ BÌNH DƯƠNG

   Địa chỉ: 54 Đại lộ Bình Dương, Bình Hòa Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương


    LƯU Ý: XUẤT TRÌNH PHIẾU TẠI QUẦY LỄ TÂN ĐỂ ĐƯỢC HƯỚNG DẪN VÀO GẶP BÁC SĨ VÀ ÁP DỤNG ƯU ĐÃI

    PHÒNG KHÁM ĐA KHOA ĐẠI LỘ BÌNH DƯƠNG

    Địa chỉ: 54 Đại lộ Bình Dương, Bình Hòa Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương


     LƯU Ý: XUẤT TRÌNH PHIẾU TẠI QUẦY LỄ TÂN ĐỂ ĐƯỢC HƯỚNG DẪN VÀO GẶP BÁC SĨ VÀ ÁP DỤNG ƯU ĐÃI

     PHÒNG KHÁM ĐA KHOA ĐẠI LỘ BÌNH DƯƠNG

     Địa chỉ: 54 Đại lộ Bình Dương, Bình Hòa Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương

     PHÒNG KHÁM ĐA KHOA
     ĐẠI LỘ BÌNH DƯƠNG

     54 Đại lộ Bình Dương, Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương

     Thời gian khám bệnh
     Từ 8h00 – 20h00
     Tất cả các ngày trong tuần

     PHIẾU ĐĂNG KÝ KHÁM BỆNH ĐẶT HẸN ONLINE
     Miễn phí đặt hẹn khám – khi đến khám không chờ

     THÔNG TIN BỆNH NHÂN
      THÔNG TIN LỊCH HẸN

       LƯU Ý: XUẤT TRÌNH PHIẾU TẠI QUẦY LỄ TÂN ĐỂ ĐƯỢC HƯỚNG DẪN VÀO GẶP BÁC SĨ VÀ ÁP DỤNG ƯU ĐÃI